Over ons

iRFC B.V., staat voor “International Real Estate & Facility Management Consultants” en is opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 24 augustus 2017.
 
Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in hoogwaardige projectmanagement diensten op het gebied van Vastgoed, Bouw, Facilitair en Werkplek.
Vanwege onze kennis en ervaring in het werken met internationale opdrachtgevers en het uitvoeren van projecten buiten de Nederlandse landsgrenzen is het woord “International” toegevoegd aan de naam en hebben wij de doelstelling om ook projectmatig werk aan te nemen buiten Nederland.

Visie en strategie

Wij stellen ons op tussen de opdrachtgever en alle andere adviserende en of uitvoerende partijen. Onze doelstelling is om op te treden als de plaatsvervangend opdrachtgever of als hoogst verantwoordelijke manager in het (bouw)proces. Hierbij stellen wij te alle tijden het belang van onze opdrachtgever voorop en zullen daarbij volledig transparant en integer te werk gaan.
In onze werkzaamheden en overeenkomstig de gemaakte afspraken met onze opdrachtgever, zullen wij een juiste balans zoeken tussen de softe en de harde skills van projectmanagement. Leiderschap en de juiste combinatie van beide skills op het juiste moment zorgt voor een gegarandeerd projectresultaat.

Kernwaarden
  • Wij zijn transparant en integer en zijn voor eerlijk zakendoen
  • Wij zijn eerlijk en respectvol tegen anderen
  • Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het proces
  • Wij zullen altijd een stapje extra doen om het project succesvol te maken en de opdrachtgever tevreden te stellen
  • Wij hanteren de hoogst mogelijke standaard in ons werk
Klantgericht

Wij denken vooruit en in oplossingen en sturen op een zuiver projectresultaat, dus binnen budget en planning en de juiste kwaliteit. Wij zullen onze klant nooit informeren over een probleemsituatie in het project, zonder daarbij het probleem al te hebben opgelost, dan wel de juiste oplossingsrichting aan te dragen. Wij zijn volledig van mening dat een klant altijd geïnformeerd moet worden over de voortgang en status van zijn project, ongeacht het resultaat.
Door deze professionele handelswijze zoeken wij naar langdurige relaties met onze klanten en hopen daarmee dat die klant(en) ook onze ambassadeur(s) willen zijn en ons zullen aanbevelen bij hun relaties.

QHSSE en Risicomanagement

Quality, Health, Safety, Security & Environment is een belangrijk aandachtgebied binnen onze manier van werken. Wij willen dat mensen en organisaties en onze projecten beschermd worden tegen risico’s. Deze risico’s worden (net als alle andere beheersfactoren) door het gehele project heen gemanaged (geïnventariseerd en weggewerkt of beheerst) in overleg met belanghebbenden. Er zal dus altijd aandacht zijn voor risicomanagement van een project, ongeacht de schaalgrootte en ‘fit for purpose’. 

iRFC B.V. | Copyright & Algemene voorwaarden 2017

Contact

Ravelstraat 2
2901 EH Capelle aan den IJssel
The Netherlands
www.irfc.nl

Menu