Diensten - Bouw en Verbouw

Ontwerp- en bouwmanagement

 • het opstellen van interne goedkeuringsdocumenten t.b.v. RVC, directie en inkoop
 • het opstellen van PvE’s en PvA’s
 • het samenstellen en contracteren van ontwerpteam(s)
 • het opstellen en managen van budgetten en kostenramingen gedurende het gehele ontwerpproces
 • het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en eventuele subsidies
 • het opstellen van een overal voorbereiding- en uitvoeringsplanning
 • het (laten) opstellen van technische specificaties en bestekken
 • het houden van adviseur- en aannemer selecties en aanbestedingen
 • het contracteren van adviserende enuitvoerende partijen
 • het managen van de uitvoering, directievoering en toezicht
 • het zorg dragen voor eindoplevering en projectafronding
 • het zorg dragen voor financiële monitoring en afronding

Sloop management en asbest saneringen

 • het uitvoeren van dezelfde diensten als bij ontwerp- en bouwmanagement, met als onderscheid het resultaat van een gesloopt object en bouwrijp terrein, geschikt voor herontwikkeling
 • het gepast omgaan en organiseren van aanwezige afvalstoffen en gevaarlijke stoffen waaronder asbest enz.
 • het adviseren en organiseren van recycling van bouwmaterialen en vrijgekomen stoffen
 • specifiek advies op het gebied van asbest saneringen en soortgelijke trajecten

iRFC B.V. | Copyright & Algemene voorwaarden 2017

Adres gegevens

Ravelstraat 2
2901 EH Capelle aan den IJssel
The Netherlands
www.irfc.nl

Menu