Diensten - Vastgoed

Klant vertegenwoordiging

 • het vaststellen van de kwalitatieve en geografische eisen en behoefte van de klant inzake een nieuwe vastgoed locatie
 • het samen met marktpartijen (makelaars) in kaart brengen van het voor de klant geschikte vastgoed, gebaseerd op diens programma van eisen
 • het als onafhankelijke partij de marktpartijen aansturen en het namens de klant onderhandelen over de strategische invulling van contracten
 • het voorbereiden en toewerken naar een te ondertekenen huur/koop contract
 • het eventueel laten screenen van contracten door een onafhankelijk jurist
 • het namens de opdrachtgever opnemen van gebouwen en of ruimten, alsmede het opleveren daarvan en opstellen van een staat van oplevering
 • het bij einde huurcontract (of verlaten object) in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het gehuurde en daarbij alle noodzakelijke stappen nemen die daarvoor noodzakelijk zijn. Het eventueel verhuizen naar een andere locatie behoord daar ook toe

Workplace / Portfolio management 

 • de opdrachtgever bijstaan in het actief beheren van diens vastgoedportefeuille waarbij jaarlijkse plan- en budgetvorming tot de taken behoren. Daarbij al dan niet gebruikmakend van MJOP’s en de noodzakelijke risicoanalyses
 • het technisch beheren van gebouwen en objecten en zorg dragen voor het instant houden van de juiste kwaliteit in relatie tot de vooraf gebudgetteerde kosten
 • het actief adviseren van opdrachtgever over de mogelijke opties van aanpassingen op diens vastgoedportefeuille

Haalbaarheidsstudies

 • het onderzoeken van alle mogelijke juridische-vraagstukken, (plan)technische-vraagstukken, vervangings-vraagstukken, duurzaamheids-vraagstukken, portfolio vraagstukken en subsidiemogelijkheden
 • advies inzake circulair bouwen en live-cyclemanagement

Advies inzake Claims en aansprakelijkheidstellingen

 • het onderzoeken van technische situaties en het opstellen van rapportages
 • het geven van een second opinion in conflict situaties

iRFC B.V. | Copyright & Algemene voorwaarden 2017

Adres gegevens

Ravelstraat 2
2901 EH Capelle aan den IJssel
The Netherlands
www.irfc.nl

Menu